حراج!

پک نرم افزاری مالتی پلکس ایران خودرو

13,915,000ریال 13,900,000ریال

پکیج مالتی پلکس ایران خودرو  
۲۰۶ ایرانی، ۲۰۷ ایرانی، رانا
دیاگ مالتی پلکس MUX شامل FN، CCN، MCN

ECO MUX شامل BCM، FCM، ICN، MFD

ECO MUX سازه پویش شامل BCM، EBCM، ICN، MFD

دانلود مالتی پلکس ۲۰۶ ایرانی و رانا اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور FCM)

اکوماکس سازه پویش (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور EBCM، پشت آمپر ICN)

دانلود مالتی پلکس ۲۰۷ ایرانی اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور FCM، پشت آمپر ICN، نمایشگر چند منظوره MFD)

اکوماکس سازه پویش (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور EBCM)

سمند، سورن، دنا
دیاگ مالتی پلکس MUX شامل FN، CCN

ECO MUX شامل BCM، FCM، ICN، پیکره بندی  بوش ۷٫۴٫۹

SRS شامل CCN، FN، DCN، ICN، RN، پیکره بندی عمومی، پیکره بندی بوش ۷٫۴٫۹

مالتی پلکس فاز صفر

دانلود مالتی پلکس سمند و سورن فاز صفر (کنترل مرکزی زیر فرمان CCN، موتور FN)

اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور FCM، پشت آمپر ICN، کنترل مرکزی زیر فرمان CBM TU5 سورن)

سازه پویش SMS (کنترل مرکزی زیر فرمان CCN، موتور FN، کنترل درب ها DCN، صندوق عقب RN)

دانلود مالتی پلکس دنا اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM)

سازه پویش SMS (کنترل مرکزی زیر فرمان CCN، موتور FN، کنترل درب ها DCN، صندوق عقب RN، پشت آمپر ICN)

پارس، ۴۰۵
دیاگ مالتی پلکس ECO MUX شامل BCM، FCM، ICN، CEC
دانلود مالتی پلکس اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور FCM)
شناسایی اتوماتیک
دستگاه بصورت اتوماتیک و هوشمند، نود مورد نظر را شناسایی کرده و عملیات دانلود را انجام میدهد
انتخاب دستی نود
کاربر بصورت دستی میتواند خودرو و نود مورد نظر را برای دانلود انتخاب کند
تعریف ریموت
فاز صفر، اکوماکس کروز، اکوماکس سازه پویش، سازه پویش SMS، سازه پویش CEC، CPH زانتیا
تماس با ما اسکرول به بالا