پمپ شیشه شوی خودروهای رانا و ۲۰۶ ایرانی فاز یک

تعدادی از خودروهای رانا و ۲۰۶ ایرانی فاز یک با ایراد استارت خوردن و روشن نشدن خودرو مواجه می شوند، در صورتی که علاوه بر این ایراد خودرو دارای عدم عملکرد پمپ شیشه شوی و چراغ های پشت آمپر نیز باشد در گام اول نسبت به بررسی فیوز F36 اقدام نمایید و در صورت معیوب …

پمپ شیشه شوی خودروهای رانا و ۲۰۶ ایرانی فاز یک ادامه مطلب »