پدیده بی‌سابقه؛ نفت رایگان آمریکا با پاداش اضافی برای خریدار

بازارهای نفت دنیا روز دوشنبه شاهد پدیده‌ای بی‌سابقه در تاریخ شد: قیمت نفت آمریکا برای تحویل در ماه آینده تا منفی ۳۷ دلار پیش رفت.